KREDYT

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS

 

Kredyt

 

Kredyt is de opfolger fan de suksesfolle kroechteaterstikken:

Katarsis, Kredo en Krimp

 

Katarsis en Kredo waren ook al in Reduzum te zien in 2009 en 2010.

 

Neidat Knilles yn ‘Katarsis’ syn dochter kwyt rekke is, giet hy de wrâld yn om te sykjen nei ien fan de âldste hynderrassen; de Ahalteke; it gouden hynder. Op it Amelân rint noch neiteam fan dit edele bist. Hy komt werom yn it kafee om hjir oer te fertellen.

Hy moetet de Twentske Hettie, se skriuwt in boek oer in Fryske artyst dy ’t se hertstochtlik adoreard.

De politiker, Peke van der Klamp, nimt al fêst wat kredyt op de demokrasy.

It moaist soe wêze as Hettie sjocht hoe linich hy him hjir troch hinne slacht.

Jabke, it fleksibel postkantoar, sorteart de post yn it kafee. Wat net bestiet hoecht ek gjin post te krijen.

Sa folle minsken, sa folle ferhalen.

Yn ‘Kredyt’ komme se by elkoar yn kafee De Bûnte Bok.

 

 

 

Skriuwer: Gerrit Breteler

Spilers: Anke Bijlsma, Gerrit Haaksma

 

 

 

zaterdag 20 mei | Café Bar De Welp, Reduzum | 20.00 uur

€ 15,00 incl koffie/thee

 

 

 

Voorverkoop in Reduzum bij:

Koffiehuis De Blauwe Tent, Slagerij Sixma, 't Kaphûs en Café Bar De Welp

 

 

KAARTEN ZIJN IN REDUZUM IN VOORVERKOOP TE KRIJGEN BIJ

'DE BLAUWE TENT', OVERIJSSELSESTRAATWEG 6, 9008 TS 0566 601461

EN BIJ SLAGERIJ SIXMA, HOOFDSTRAAT 39, 9008 SN 0566 601428

 

We hopen u bij een van onze voorstellingen te zien.

 

 

Namens SwinSwette,

Nicolien, Ymkje, Geurt, Jappie en Sytse.